|
  • :
  • :
noData
No data
noData
No data
No posts yet
Kết quả giải quyết hồ sơ

By the month 05/2024 UBND Thành phố Quy Nhơn solved

On-time records

Automatically update at 29/05/2024 21:28:41

Chi tiết tình hình xử lý

By the month 05/2024 UBND Thành phố Quy Nhơn processed

Hồ sơ còn tồn là 1.476

Automatically update at 29/05/2024 21:28:41

noData
No data
noData
No data
noData
No data
noData
No data
noData
No data
noData
No data
noData
No data
noData
No data
noData
No data
noData
No data

Photo gallery Photo gallery

No posts yet

Number conversion

HOTLINE HỖ TRỢ: 0256.3822294
Poll Poll
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng thông tin điện tử TP Quy Nhơn

Access statistical Access statistical

Online : 5
Yesterday : 1.054
Trong tháng : 59.668
Year 2024 : 297.943
All : 492.432