THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY QUY NHƠN

 

Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Quy Nhơn
Nguyễn Văn Dũng 

Điện thoại cơ quan: (0256).3822132 - 0914005933

 

CUONG33                  
        
              CNAM                   

Đặng Mạnh Cường      

Phó Bí thư TT Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố

Điện thoại: 0905513111

 

Ngô Hoàng Nam  

Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND thành phố

Điện thoại: 0913409219


CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG THÀNH ỦY

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY

 Tran Thi Nhu Hoa BTC

Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy 
Trần Thị Như Hoa

Điện thoại cơ quan: (02563).812025 - 0989399408

Các phó trưởng ban:

- Ông  Nguyễn Quốc Thịnh - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban.

- Ông  Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng Ban.


BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

Phan Thanh Dam Đong Đa

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy

đồng thời Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố
Phan Thanh Đạm

Điện thoại cơ quan: (0256).3515813 - 0905295549

Phó trưởng ban:

- Ông Lê Văn Chánh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban.

- Bà Bùi Thị Hương, Phó Trưởng Ban.

 

BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY

 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy

đồng thời Chủ tịch UBMTTQVN thành phố
Trần Văn Đúng

Điện thoại cơ quan: (02563).811962- 0967853999

Phó trưởng ban:

- Bà Văn Thị Tuấn Tú, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban.

- Bà Trần Thị Quý Cảnh, Phó Trưởng Ban.


ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY

 

Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy 
Nguyễn Văn Tình

Điện thoại cơ quan: (02563).812024 - 0905677936 

Các Phó chủ nhiệm:

- Ông Lê Văn Tiến, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm.

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, Phó Chủ nhiệm.

 

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

 Do Van Dinh LDLD

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy 
Đỗ Văn Định

Điện thoại cơ quan: (0256).3827007-0984611545

Các Phó Chánh Văn phòng:

- Bà Lương Thị Thu Liễu - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

- Ông Nguyễn Thành Hậu - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

Nguồn: Ban biên tập tổng hợp