DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ QUY NHƠN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đặng Mạnh Cường

Ngày sinh: 25/02/1979

Quê quán: Phường Tam Quang, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, cử nhân Anh văn

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

Nguyễn Thị Bích Hoa

Ngày sinh: 22/7/1978

Quê quán: Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quãng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trương Xuân Cường

Ngày sinh: 12/9/1977

Quê quán: Xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chi ủy viên Chi bộ VP HĐND&UBND thành phố, Phó trưởng ban pháp chế HĐND thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Tiếng anh, Cao đẳng tin học

Nguyễn Thái Diễn

Ngày sinh: 16/11/1977

Quê quán: Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng thủy lợi – thủy điện, Đại học Quản trị kinh doanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý xây dựng.

Nguyễn Tiến Dũng

Ngày sinh: 2/6/1980

Quê quán: Xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Quy Nhơn.

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học ngành Vật lý.

Võ Ngọc Dũng

Ngày sinh: 21/10/1976

Quê quán: Xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Viên chức Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Nguyễn Đình Đàm

Ngày sinh: 7/8/1980

Quê quán: Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai

Đỗ Văn Định

Ngày sinh: 5/12/1974

Quê quán: Phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh.

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trần Văn Đúng

Ngày sinh: 02/1/1977

Quê quán: Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường Vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế.

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Khoa học chính trị

Nguyễn Thị Hương Giang

Ngày sinh: 19/11/1985

Quê quán: Xã Thái Thủy, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quãng Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban KT-XH HĐND thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Lê Thị Ngọc Hà

Ngày sinh: 26/12/1979

Quê quán: Xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Cảng

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Trương Thị Bích Hoa

Ngày sinh: 10/10/1977

Quê quán: Phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục tiểu học

Trần Thị Như Hoa

Ngày sinh: 23/3/1975

Quê quán: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường Vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban tổ chức Thành ủy Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Dương Hiệp Hưng

Ngày sinh: 04/11/1986

Quê quán: Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thành Hưng

(Đại đức Thích Hạnh Chơn)

Ngày sinh: 13/01/1976

Quê quán: Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Phật giáo

Học hàm, học vị: Tiến sĩ khoa học Tôn giáo

Nguyễn Ngọc Lâm

Ngày sinh: 10/1/1974

Quê quán: Xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra tội phạm

Học hàm, học vị: Thạc sĩ ngành Tội phạm học và điều tra tội phạm

Võ Thị Tuyết Mai

Ngày sinh: 29/12/1983

Quê quán: Xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Trần Quang Diệu

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Phan Thị Minh

Ngày sinh: 04/5/1976

Quê quán: Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Đảng ủy viên, phụ trách kế toán phường Trần Hưng Đạo

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Ngô Hoàng Nam

Ngày sinh: 10/7/1964

Quê quán: Phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế công nghiệp

Phan Thị Phương Nam

Ngày sinh: 20/6/1984

Quê quán: xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó hiệu trưởng trường Tiểu Học và THCS Nhơn Hải

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm lịch sử

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Nguyễn Tấn Nghĩa

Ngày sinh: 11/02/1972

Quê quán: Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quãng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phân môi trường Bình Định

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Hồ Thị Kim Ngọc

Ngày sinh: 20/4/2979

Quê quán: Phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ngô mây

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ngày sinh: 20/11/1975

Quê quán: Phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Nguyễn Khắc Nhất

Ngày sinh: 27/5/1976

Quê quán: Xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Thành ủy viên, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Nguyễn Thanh Minh Phượng

Ngày sinh: 27/8/1987

Quê quán: Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Công chức Tư pháp – hộ tịch phường Nhơn Bình

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Nguyễn Văn Thanh

Ngày sinh: 17/12/1972

Quê quán: Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Sử

Trần Văn Thanh

Ngày sinh: 02/11/1965

Quê quán: Phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Sử - Chính trị, Đại học quản lý đầu tư

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Phạm Hoàng Thu Thủy

Ngày sinh: 01/01/1973

Quê quán: Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật

Lê Văn Tiến

Ngày sinh: 27/8/1966

Quê quán: Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngày sinh: 17/10/1978

Quê quán: Xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Đức Toàn

Ngày sinh: 02/02/1978

Quê quán: Xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh, Đại học Sư phạm Ngữ Văn

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Nguyễn Duy Tuấn

Ngày sinh: 06/12/1981

Quê quán: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường Vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bùi Thị Xuân

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Võ Thị Hồng Vân

Ngày sinh: 04/04/1981

Quê quán: Xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Trưởng ban chuyên trách Ban KT-XH HĐND thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch Sử

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam

Nguyễn Công Vịnh

Ngày sinh: 17/9/1968

Quê quán: Xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường Vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Quy Nhơn

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Dân dụng – Công nghiệp

Phan Tấn Vũ

Ngày sinh: 19/3/1980

Quê quán: Xã Phước Hòa, huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đống Đa

Học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai, Đại học Tài chính Kế toán