CÁC PHƯỜNG XÃ THÀNH PHỐ

PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN

Nguyễn Duy Tuấn

Bí thư, Chủ tịch HĐND

 

3741315

 

0905958988

Nguyễn Thị Diệu

Phó Bí thư Thường trực

 

3741315

 

0972566212

Bùi Quang Thủy

PBT, Chủ tịch UBND

 

6294537

 

0935039619

Đặng Thế Dũng

Phó Chủ tịch HĐND

 

3741315

 

0931982094

Trần Quốc Dũng

Phó Chủ tịch UBND

 

6294537

 

0905210397

Lê Thị Anh Đào

Chủ tịch UBMT TQVN

 

3741315

 

0915035892

Nguyễn Phan Sâm

Văn phòng

 

6294537

 

0772455737

 

PHƯỜNG TRẦN QUANG DIỆU

Nguyễn Thái Diễn

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3841737

0905.065.968

Võ Thị Tuyết Mai 

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND

3841737

0378.985.717

Đặng Thành Hổ

PBT, Chủ tịch UBND

 

0935293107

Nguyễn Thanh Tính

Phó Chủ tịch HĐND

 

0935002177

Trần Sơn Bình

Phó Chủ tịch UBND

 

0907945333

Nguyễn Thị Hương

Phó Chủ tịch UBND

 

0905024023

Lê Thị Ngọc

Chủ tịch UBMTTQVN

 

0932467568

Văn phòng

3841112

0394976077

 

PHƯỜNG NHƠN PHÚ

Nguyễn Văn Lân

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3748155

0906454675

Nguyễn Duy Nhân

Phó Bí thư Thường trực

3748265

0974274306

Nguyễn Thị Mộng Loan

PBT, Chủ tịch UBND

3748144

0977857477

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chủ tịch HĐND

3748634

0935335199

Trương Thị Kim Hương

Phó Chủ tịch UBND

3748326

0836900784

Nguyễn Đình Đàm

Phó Chủ tịch UBND

3548668

0973254572

Trần Minh Cảnh

Chủ tịch UBMT TQVN

3748324

0395842789

Huỳnh Lê Thị Diễm Thy

Văn phòng

3748325

0934740567

 

PHƯỜNG NHƠN BÌNH

Lê Văn Sửu

Bí thư, Chủ tịch HĐND

 

0914737856

Đỗ Xuân Nhất

PBT, Chủ tịch UBND

 

0905725750

Nguyễn Văn Hạnh

Phó Chủ tịch HĐND

 

0986362774

Trương Công Hiền

Phó Chủ tịch UBND

 

0915850626

Huỳnh Tấn Dũng

Phó Chủ tịch UBND

 

0935572582

Đặng Văn Bàn

Chủ tịch UBMT TQVN

 

0905709479

Lê Thị Thảo Trang

Văn phòng

3748464

0346316821

 

PHƯỜNG ĐỐNG ĐA

Phan Thanh Đạm

Bí thư

 

0905295549

Đỗ Xuân Thống

Phó Bí thư TT, CT HĐND

6250062

0908490939

Phan Tấn Vũ

PBT, Chủ tịch UBND

 

0935299679

Thái Dũng

Phó Chủ tịch HĐND

6250070

0835383069

Huỳnh Như Hoàng

Phó Chủ tịch HĐND

 

0905500268

Nguyễn Hữu Phúc

Phó Chủ tịch UBND

 

0905091976

Huỳnh Hoàng Anh

Chủ tịch UBMTTQVN

3792150

0913441668

Văn phòng

3792084

0769759849

 

PHƯỜNG THỊ NẠI

Phan Đăng Khoa

Bí thư, CT HĐND phường

 

0914209092

Mang Lệ Hà

Phó Bí thư Thường trực

3585800

0905274565

Bùi Duy Ninh

PBT, Chủ tịch UBND

3817834

0935810889

Lê Văn Hòa

Phó Chủ tịch HĐND

 

0914269793

Đỗ Minh Đạt

Phó Chủ tịch UBND

3823867

0337299681

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UBMTTQVN

3811734

0916484325

Lê Thị Thu Phương

Văn phòng Đảng ủy

3820267

0965227179

 

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Đào Đức Dũng

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3518856

0399006995

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Bí thư Thường trực

2210581

0935513151

Thái Văn Nam

PBT, Chủ tịch UBND

3501567

0914282750

Võ Thị Thục Chương

Phó Chủ tịch HĐND

 

0935395329

Đỗ Thành Trung

Phó Chủ tịch UBND

 

0905840399

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Chủ tịch UBMTTQVN

 

0982055049

Vũ Thị Thu Hà

Văn phòng Đảng ủy

3811474

0905915677

 

PHƯỜNG HẢI CẢNG

Nguyễn Quang Thanh

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3892501

0914289373

Nguyễn Văn Nghị

Phó Bí thư Thường trực

3894537

0988855235

Nguyễn Anh Tuấn

PBT, Chủ tịch UBND

3891567

0988855237

Lê Thị Mộng Trinh

Phó Chủ tịch HĐND

 

0963391477

Đinh Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

3894376

0914124984

Lê Thị Ngọc Hà

Phó Chủ tịch UBND

3893557

0975010659

Dương Minh Trí

Chủ tịch UBMTTQVN

 

0914188254

Nguyễn Thị Phương Thanh

Văn phòng

3892598

0971622234

 

PHƯỜNG LÊ LỢI

Phạm Văn Tuấn

Phó Bí thư Thường trực

3820021

0968235568

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

PBT, Chủ tịch UBND

2240469

0906453919

Trần Thị Tiếp

Phó Chủ tịch HĐND

3820021

0908369889

Nguyễn Phạm Thanh Hoàng

Phó Chủ tịch UBND

2240469

0935450168

Trương Thị Bích Liên

Chủ tịch UBMTTQVN

820021

0782505888

Phạm Thị Như Trúc

Văn phòng

3820021

0356605239

 

PHƯỜNG TRẦN PHÚ

Nguyễn Thị Hồng

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3811101

0914279570

Nguyễn Văn Hạng

Phó Bí thư Thường trực

 

0792183979

Bùi Văn Sơn

PBT, Chủ tịch UBND

 

0961238379

Lê Thị Châu Trinh

Phó Chủ tịch HĐND

 

0935418479

Trần Thị Ngọc Phương

Phó Chủ tịch UBND

 

0376965235

Trần Thị Thu Hiếu

Chủ tịch UBMTTQVN

 

0914243388

Văn phòng

3812562

0386656955

 

PHƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT

Chế Thị Minh Hiền

Bí thư

3817777

0983019368

Nguyễn Đoàn Kim Loan

Phó Bí thư Thường trực,

Chủ tịch HĐND

3817777

0934990906

Nguyễn Hữu Phúc

PBT, Chủ tịch UBND

3820165

0905697878

Võ Thị Cẩm Hồng

Phó Chủ tịch HĐND

 

0914739905

Trần Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND

2221675

0905881121

Nguyễn Thị Tú Sương

Chủ tịch UBMTTQVN

 

0935229662

Nguyễn Thị Hồng My

Văn phòng

3817777

0779567444

 

PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG

Nguyễn Sĩ Hiệp

Bí thư

3816115

0905329593

Đặng Thành Dũng

Phó Bí thư thường trực,

Chủ tịch HĐND

3816115

0914020898

Hoàng Xuân Hải

PBT, Chủ tịch UBND

3817645

0935533379

Nguyễn Thế Vinh

Phó Chủ tịch HĐND

3811279

0985256742

Lê Đình Sinh

Phó Chủ tịch UBND

3829284

0905179145

Lê Thị Mỹ Ái

Phó Chủ tịch UBND

3817645

0975034185

Nguyễn Thị Thanh Hải

Chủ tịch UBMTTQVN

 

0986485605

Văn phòng

3816115

0984206161

 

PHƯỜNG NGÔ MÂY

Tôn Minh Thông

Bí thư

3520491

0905532129

Nguyễn Thành Trung

Phó Bí thư Thường trực

3524259

0905090548

Hồ Thị Kim Ngọc

PBT, Chủ tịch UBND

3523132

0914520932

Hoàng Thị Kim Yến

Phó Chủ tịch HĐND

3520492

0353488979

Đỗ Thị Bích Hạnh

Phó Chủ tịch UBND

3522443

0982977800

Hoàng Thị Thành

Phó Chủ tịch UBND

3522343

0984036779

Phạm Thị Tú Nga

Chủ tịch UBMTTQVN

3520289

0984387880

Nguyễn Thị Thanh Diệu

Văn phòng

3524477

0394930225

 

PHƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ

Nguyễn Văn Tuyết

Bí thư

3546945

0383303135

Lê Đức Hoài

Phó Bí thư Thường trực

3646071

0914174936

Tạ Thị Quỳnh Nga

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

6293208

0905190281

Trịnh Ngọc Cường

Phó Chủ tịch HĐND

3847930

0935455088

Võ Đình Lang

Phó Chủ tịch UBND

3847530

0985321918

Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt

Phó Chủ tịch UBND

3847930

0972530454

Nguyễn Thị Thúy Vân

Chủ tịch UBMTTQVN

3546948

0962115873

Bùi Duy Hân

Văn phòng

3846273

0983053551

 

PHƯỜNG QUANG TRUNG

Nguyễn Văn Phong

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3501022

0903387586

Nguyễn Thị Hương Sen

Phó Bí thư Thường trực

3607426

0382911128

Nguyễn Thị Hải Yến

PBT, Chủ tịch UBND

3509737

0914195689

Nguyễn Thanh Đạt

Phó Chủ tịch HĐND

3518568

0934949268

Nguyễn Thanh Tâm

Phó Chủ tịch UBND

3607422

0905473925

Nguyễn Bích Trâm

Phó Chủ tịch UBND

3508899

0935425967

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chủ tịch UBMTTQVN

3517718

0935752568

Huỳnh Nhã Vi

Văn phòng

3646549

0905901914

 

PHƯỜNG GHỀNH RÁNG

Huỳnh Văn Trung

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3746133

0903835536

Trần Thị Mỹ Châu

Phó Bí thư Thường trực

3746133

0906503938

Võ Chí Thiện

PBT, Chủ tịch UBND

3847680

0905986827

Trần Thị Thanh Thái

Phó Chủ tịch HĐND

3746133

0899227499

Vũ Huy Hảo

Phó Chủ tịch UBND

3847680

0935593898

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Chủ tịch UBND

3847680

0913429679

Phạm Thị Tình

Chủ tịch UBMTTQVN

3746133

0838618658

Nguyễn Huy Thắng

Văn phòng

3746133

0906464586

 

XÃ NHƠN HỘI

Lê Thị Huỳnh Anh

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3590016

0984335345

Nguyễn Huỳnh Đức Vĩ

Phó Bí thư Thường trực

3590129

0963167878

Nguyễn Văn Thường

PBT, Chủ tịch UBND

 

0986974942

Nguyễn Hữu Khen

Phó Chủ tịch HĐND

 

0373569524

Huỳnh Thị Thanh

Phó Chủ tịch UBND

 

0987010705

Hồ Minh Sanh

Chủ tịch UBMTTQVN

 

0905301196

Nguyễn Thị Thanh

Văn phòng

 

0978817287

 

XÃ NHƠN HẢI

Lê Công Trình

Bí thư

 

0986820266

Nguyễn Văn Nghĩa

Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND

 

0915729258

Đỗ Cao Thắng

PBT, Chủ tịch UBND

3590012

0945953286

Nguyễn Văn Thiêm

Phó Chủ tịch HĐND

 

0944133024

Nguyễn Ngọc Nam

Phó Chủ tịch UBND

 

0914829878

Phạm Văn Hùng

Chủ tịch UBMTTQVN

 

0914570748

Nguyễn Thị Tường Vi

Văn phòng

3844308

0968776068

 

XÃ NHƠN LÝ

Nguyễn Văn Long

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3845739

0946929400

Nguyễn Thị Mỹ Ninh

Phó Bí thư TT Đảng ủy

3845644

0682462036

Nguyễn Tấn Dũng

PBT, Chủ tịch UBND

3845634

0914203699

Hồ Thị Tường

Phó Chủ tịch HĐND

3745647

0947730778

Nguyễn Thành Danh

Phó Chủ tịch UBND

3745646

0914613656

Nguyễn Thị Thanh Vân

Chủ tịch UBMTTQVN

3745645

0963576309

Bạch Xuân Hoàng

Văn phòng

3845749

0914307584

 

XÃ NHƠN CHÂU

Nguyễn Đức Trận

Bí thư, Chủ tịch HĐND

 

0364624140

Trần Đình Khải

Phó Bí thư Thường trực

 

0971430630

Hồ Nhật Lệ

PBT, Chủ tịch UBND

 

0986106629

Lê Văn Sáo

Phó Chủ tịch HĐND

 

0986209397

Nguyễn Văn Bé

Phó Chủ tịch UBND

 

0987361912

Đặng Ngọc Hoan

Chủ tịch UBMTTQVN

 

0977343169

Nguyễn Văn Đáng

Văn phòng

 

0388581504

 

XÃ PHƯỚC MỸ

Cao Minh Thi

Bí thư, Chủ tịch UBND

3549143

0986974335

Nguyễn Văn Thương

Phó Bí thư Thường trực

3549010

0905095936

Lê Thị Hoa

PBT, Chủ tịch HĐND

3549299

0905095986

Lê Tấn Nghĩa

Phó Chủ tịch HĐND

3549279

0335556947

Đặng Thị Tuyết Nhung

Phó Chủ tịch UBND

3549278

0393980319

Trương Văn Lý

Chủ tịch UBMTTQVN

3549379

0935519815

Trần Thị Nhi

Văn phòng

3549009

0938104784