Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 5 năm 2021-2025 Ngày đăng: 11/08/2021 | 17:01 | Lượt xem: 73
Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu, tỉnh Bình Định đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh trong 5 năm tới tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá chiến lược. Cụ thể: Một góc thành phố Quy Nhơn (ảnh:Lê Anh)1. Mục tiêu tổng ...
Bình Định đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội Ngày đăng: 16/03/2021 | 17:20 | Lượt xem: 164
Nằm ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tỉnh Bình Định có vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng trong giao lưu khu vực và quốc tế. Có thể nói, Bình Định đang ở trong thời điểm chín muồi để thu hút đầu tư khi hội đủ các yếu tố ...

Tin mới nhất Tin mới nhất