A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc di chuyển địa điểm, thời gian làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố

Căn cứ Quyết định số 4294/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Đề án “Thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định”;

Trên cở sở đó, UBND thành phố đã triển khai kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 23/12/2022 về triển khai Đề án “Thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Quy Nhơn”;  Văn phòng HĐND&UBND thành phố trân trọng thông báo về việc di chuyển địa điểm và thời gian làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 01/04/2024, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn).

2. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố dừng giao dịch tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ Bảy hàng tuần. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Trân trọng thông báo./.


Tác giả: Admin Tp Quy Nhơn

Tin mới nhất Tin mới nhất