A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND phường Ghềnh Ráng phối hợp tổ chức công bố đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software tại khu phố 2, phường Ghềnh Ráng

Vào ngày 09 tháng 5 năm 2024, UBND phường Ghềnh Ráng phối hợp với Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn tổ chức công bố, công khai đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 15/3/2024; thành phần tham dự gồm có: Đại diện Sở Xây dựng; Đại diện Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường, Thường trực Hội đồng nhân dân phường; Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường; trưởng các tổ chức Chính trị xã hội và hơn 20 hộ dân bị ảnh hưởng do tác động của dự án.

Tại buổi công bố nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 do đơn vị tư vấn trình bày cụ thể về: Tên đồ án; Vị trí, phạm vi ranh giới; Tính chất, mục tiêu quy hoạch; Nội dung quy hoạch; Quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật…

 

 

                                                                                                  

Vị trí, phạm vi ranh giới dự án

 

 

Thành phần tham gia dự họp lấy ý kiến

 

 

 

 

Hình ảnh Cổng chào

 

Quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Sau khi nghe Chủ đầu tư báo cáo nội dung công bố đồ án quy hoạch 1/500 của dự án, cuộc họp đóng góp một số ý kiến như sau:

Thống nhất chủ trương quy hoạch của dự án đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đồng ý với các nội dung trong báo cáo mà đơn vị tư vấn đã báo cáo tuy nhiên địa phương cũng cần chủ đầu tư quan tâm một số vấn đề như sau:

- Trong quá trình hoạt động vận hành đề nghị chủ đầu tư ưu tiên sử dụng nguồn lao động địa phương để tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư địa phương có việc làm và nâng cao mức sống vì hiện nay việc thu hồi đất đã làm ảnh hưởng lớn đến việc làm của các hộ dân, đặc biệt là các lao động lớn tuổi.

- Về các công trình xử lý nước mưa: yêu cầu chủ đầu tư tính toán kỹ để đảm bảo khả năng thoát nước mưa tránh gây ngập úng cục bộ tại khu vực.

- Chủ đầu tư cùng với nhà thầu thi công phải có các biện pháp phòng tránh và ứng phó với các sự cố đáng tiếc tại công trường; Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo công tác quản lý an ninh trật tự.

- Đề nghị chủ đầu tư đảm bảo công khai tiến độ và kế hoạch thi công, thi công đúng tiến độ không kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân./.

                                                    Trương Thị Kim Chi - Công chức ĐC-XD


Tác giả: Admin Phường Ghềnh Ráng

Tin mới nhất Tin mới nhất

Tin liên quan