A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Cựu chiến binh xã xã Phước Mỹ tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024

Hội Cựu chiến binh xã xã Phước Mỹ tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024

Chiều ngày 13/5/2024, Hội Cựu chiến binh xã Phước Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu", giai đoạn 2019 - 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2024 - 2029Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Tự Thắng - Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Quy Nhơn, đồng chí Trần Thanh Vui - UVBTV Hội CCB thành phố Quy Nhơn phụ trách địa bàn, đồng chí Lê Thị Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy xã cùng với các đ/c lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN và 27 cựu chiến binh tiêu biểu đại diện trong phong trào thi đua.

                                                                               Quang cảnh hội nghị

Hội CCB xã Phước Mỹ có 53 hội viên tham gia sinh hoạt tại 3 chi hội. Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh xã đã phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, luôn thể hiện là lực lượng gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động. Hội đã đẩy mạnh Phong trào thi đua yêu nước gắn với Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” triển khai thực hiện đạt hiệu quả, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, đổi mới phương pháp, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, hội viên CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, cảnh giác trước những âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Các hội viên CCB xã luôn phát huy truyền thống, duy trì tốt hoạt động, đấy mạnh việc giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đặc biệt phong trào thi đua Nghĩa tình đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống được quan tâm, động viên hội viên phấn khởi, đoàn kết xây dựng Hội vững mạnh. Hội CCB xã đã phát động phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng, Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế góp phần xóa đói, giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. 5 năm qua Hội đã thực hiện tốt chương trình vay vốn qua ủy thác của Ngân hàng CSXH cho hội viên CCB, CQN, hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhằm mục đích phát triển kinh tế, tạo việclàm, tăng thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Điều đáng phấn khởi là 5 năm qua các nguồn vốn vay đều sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả. Dư nợ hiện nay là 8.641.717.000đ/180hộ (nhiệm kỳ trước 6.800.200.817đ  tăng  15%), trong đó vay GQVL 88 hộ và NSVSMT 149 hộ. Ngoài nguồn vốn Ngân hành CSXH cho vay, các Chi hội tiếp tục duy trì nguồn vốn vay vòng không tính lãi gúp nhau làm kinh tế gia đình, giải quyết cho hội viên lúc khó khăn trong cuộc sống lên đến 40 triệu đồng/năm.

Trong những năm qua cán bộ, hội viên CCB xã đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng Hội, những hoạt động này đạt được nhiều kết quả, trong đó thực hiện giúp nhau làm kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, góp phần giảm nghèo và làm giàu chính đáng được cán bộ, hội viên quan tâm, đã từng bước thay đổi cuộc sống của nhiều hộ gia đình hội viên. Những kết quả đạt được đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, tạo điều kiện thuận lợi của UBND xã, sự phối hợp của Mặt trận, các Hội, Đoàn thể, sự tin tưởng cho vay của Ngân hàng CSXH, sự vượt khó, sáng tạo của nhiều cán bộ, hội viên trong sản xuất lao động.…Hội chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thực sự là lực lượng nòng cốt cùng với MTTQ, các ngành, đoàn thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội - QPAN, các phong trào các cuộc vận động của địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu.

Với những kết quả đạt được. Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2024 - 2029 và những năm tiếp theo, Hội CCB xã Phước Mỹ tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:  100% hi viên là đng viên, 85% hi viên tham gia hc tập đầy đủ các Nghquyết của Đảng, các chuyên đvHc tập và làm theo tư ng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Duy tnnếp sinh hoạt các Chi hi hàng tháng, thông qua sinh hot đquán trit Nghquyết, Chth, thông tin thời scho hội viên nm rõ, phát huy tinh thần t phê bình và phê bình giúp nhau cùng tiến b; Thưng xuyên kin toàn cán bộ BCH Hội, Chi hi đảm bảo đ, có năng lc đáp ứng mi nhu cầu nhiệm vụ, có tâm huyết, nhit tình trong công tác Hội; Việc kết np hi viên mới phi thc sđúng nguyên tắc, phi chú ý cả cht lưng và slưng đt chtiêu trên giao; Bình xét thi đua hàng năm phi làm chặt chẽ, nghiêm c không chạy theo thành tích, kiên quyết đu tranh những vic sai trái trong Hội, givng nếp sống lành mnh. Phn đấu 100% hi viên đạt tiêu chuẩn hi viên gương mu”, có trên 85% gương mẫu khá, xut sắc, 100% các Chi hi HTTNV và có 20% Chi hi HTXSNV, Hội CCB xã đt HTTNV trlên; Phối hợp với các ban ngành, hội, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các phong trào do các cấp hội cấp trên và địa phương phát động; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội và của địa phương; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua... 

Hội nghị đã bầu 03 đ/c tham dự Hội nghị thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ 7 của Hội CCB thành phố Quy Nhơn và trao giấy khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm 2019 - 2024. Đồng thời phát động và ký kết thực hiện phong trào thi đua trong những năm tiếp theo./.

 

 


Tác giả: Admin Xã Phước Mỹ

Tin mới nhất Tin mới nhất

Tin liên quan