Kết luận của của đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình hành động số 09 về “Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025” tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Ngày đăng: 18/09/2023 | 10:17 | Lượt xem: 26
(binhdinh.gov.vn) - Toàn văn Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 12/9/2023 của đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình hành động số 09 tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
Công an thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính. Ngày đăng: 01/08/2023 | 14:32 | Lượt xem: 8
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho tổ chức, công dân khi giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu và giám sát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công ...
Công an thành phố đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết công việc. Ngày đăng: 01/08/2023 | 14:32 | Lượt xem: 21
Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của lực lượng Công an, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, góp phần xây dựng "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân". Thời ...

Tin mới nhất Tin mới nhất