Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn trong năm 2023 Ngày đăng: 31/03/2023 | 15:47 | Lượt xem: 13
Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 31/03/2023Kế hoạch thực hiện kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 31/03/2023Phụ lục 33 nhiệm vụ kèm theo

Tin mới nhất Tin mới nhất