NGƯỜI PHÁT NGÔN UBND THÀNH PHỐ QUY NHƠN

 

STTHọ và tênChức vụMail, điện thoại, địa chỉ
1.Người phát ngôn
 

 

Ông Ngô Hoàng Nam

 

Chủ tịch UBND thành phố

ĐTDĐ: 0913409219

Email: namnh@quynhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn

2.Người được ủy quyền phát ngôn
 

 

Ông Trần Việt Quang

 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố

ĐTCQ: 0256.6250065

ĐTDĐ: 0935250065

Email: quangtv@quynhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn