Giải quyết đơn của ông Trần Ngọc Toàn, địa chỉ: Tổ 7, khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn Ngày đăng: 16/08/2022 | 00:00 | Lượt xem: 28
UBND thành phố nhận được đơn của ông Trần Ngọc Toàn, địa chỉ: Tổ 7, khu vực 5, phường Nhơn Phú, với nội dung: Kiến nghị các nội dung liên quan đến việc Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình Ông để GPMB thực hiện dự án Mở rộng dòng chảy tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố ...
Giải quyết đơn của ông Nguyễn Trực, địa chỉ: 485 đường Hùng Vương, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn Ngày đăng: 16/08/2022 | 00:00 | Lượt xem: 25
UBND thành phố nhận được đơn của ông Nguyễn Trực, địa chỉ: 485 đường Hùng Vương, phường Nhơn Phú, với nội dung: Khiếu nại các nội dung liên quan đến việc Nhà nước thu hồi đất của gia đình Ông để GPMB thực hiện dự án Mở rộng dòng chảy tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố ...
Góp ý dự thảo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong 6 tháng cuối năm 2019 Ngày đăng: 17/08/2019 | 00:00 | Lượt xem: 12
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,bảo đảm quốc phòng – an ninh trong 6 tháng cuối năm 2019.Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html  
Góp ý dự thảo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong 6 tháng cuối năm 2018 Ngày đăng: 04/08/2018 | 00:00 | Lượt xem: 7
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong 6 tháng cuối năm 2018.Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html 
Góp ý dự thảo về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Ngày đăng: 19/08/2017 | 00:00 | Lượt xem: 10
Về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html  

Tin mới nhất Tin mới nhất