Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 16/5 đến ngày 22/5/2024 Ngày đăng: 23/05/2024 | 13:52 | Lượt xem: 2
Tuần qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 01 vụ va chạm giao thông, bị thương 01 người (tăng 01 vụ, 01 người bị thương so với tuần trước).Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông ...
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2024 Ngày đăng: 17/05/2024 | 09:02 | Lượt xem: 6
Tuần qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ không xảy ra (giảm 01 vụ, 01 người chết so với tuần trước).Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an thành phố huy động hơn ...
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 02/5 đến ngày 08/5/2024 Ngày đăng: 09/05/2024 | 14:46 | Lượt xem: 5
Tuần qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 01 người (giảm 01 vụ, 02 người bị thương, tăng 01 người chết so với tuần trước).Ngay từ đầu mùa nắng nóng, trên địa bàn ...
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 25/4 đến ngày 01/5/2024 Ngày đăng: 03/05/2024 | 15:23 | Lượt xem: 13
Tuần qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 02 vụ va chạm giao thông, bị thương 02 người (tăng 01 vụ, 01 người bị thương so với tuần trước).Công an thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch tuần tra ...
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 28/3 đến ngày 03/4/2024 Ngày đăng: 06/04/2024 | 10:40 | Lượt xem: 6
Tuần qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 02 vụ, làm chết 01 người, bị thương 01 người (giảm 01 vụ, bằng số người chết, giảm 02 người bị thương so với tuần trước). Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, ...
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2024 Ngày đăng: 28/03/2024 | 10:42 | Lượt xem: 2
Tuần qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 03 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 04 người (tăng 02 vụ, 04 người bị thương so với tuần trước). Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao ...
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 29/02 đến ngày 06/3/2024 Ngày đăng: 07/03/2024 | 14:36 | Lượt xem: 9
Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 02 vụ, làm chết 01 người, bị thương 02 người (tăng 02 vụ, 01 người chết, 02 người bị thương so với tuần trước).Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an ...
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 22/02 đến ngày 28/02/2024 Ngày đăng: 29/02/2024 | 14:38 | Lượt xem: 3
Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ không xảy ra.Hòa cùng không khí sôi nổi của Ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng ngày 25/02/2024, tại Quảng trường Chiến Thắng, thành phố Quy Nhơn tổ chức Lễ giao, nhận quân ...
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 15/02 đến ngày 21/02/2024 Ngày đăng: 22/02/2024 | 14:40 | Lượt xem: 4
Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 01 vụ, không có người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 30.000.000 đồng (bằng số vụ, giảm 02 người chết so với tuần trước).Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn ...
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 01/02/2024 đến ngày 07/02/2024 Ngày đăng: 08/02/2024 | 14:41 | Lượt xem: 7
Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 02 vụ, làm chết 01 người, bị thương 01 người (tăng 01 vụ, tăng 01 người chết, giảm 01 người bị thương so với tuần trước). Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội ...
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 25/01/2024 đến ngày 31/01/2024 Ngày đăng: 02/02/2024 | 10:21 | Lượt xem: 20
Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tội phạm về trật tự xã hội và tai nạn giao thông có chiều hướng giảm, chỉ xảy ra 01 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi  (giảm 01 vụ so với tuần trước); 01 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm bị thương 02 ...
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 18/01/2024 đến ngày 25/01/2024 Ngày đăng: 25/01/2024 | 10:19 | Lượt xem: 17
Tuần qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tội phạm về trật tự xã hội chỉ xảy ra 02 vụ, trong đó: 01 vụ đánh bạc và 01 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại mất 20 dụng cụ cơ khí các loại (giảm 01 vụ so với tuần trước). Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ...

Tin mới nhất Tin mới nhất